:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาชีพพื้นฐาน : วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาชีพพื้นฐาน : วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ในวันที่ 14-16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ : Last update : 14 ก.ย. 2558