:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 8/2558
 
 
 
รายละเอียด :

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ลงวันที่ : Last update : 18 ต.ค. 2558