:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาศึกษาภาคใต้ 1 กำหนดจัดประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 โดยมี นายภักดี ธุระเจน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ั 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ : Last update : 4 ม.ค. 2561